Program klasických kin

Kino Art
Kinokavárna
Kino Lucerna
Univerzitní kino Scala