Rubín

Další program a podrobné informace o filmech: http://www.kdrubin.cz/program

Rubín
Makovského náměstí 3, Brno
541 213 704
rubin@zabovresky.cz
http://www.kdrubin.cz