Rubín

Film Promítání Databáze

Dnes kino asi nepromítá. ☹

Program na další dny je na webu kina: http://www.kdrubin.cz/program

Rubín
Makovského náměstí 3, Brno
541 213 704
rubin@zabovresky.cz
http://www.kdrubin.cz